Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kostel sv. Jakuba Většího, Červený Kostelec

Kladské pomezí

Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362.

V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královéhradecký stavitel František Kermer (1710 - 86). Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu s kratší lodí.