Krkonošský národní park

Obří důl, autor: Dan Balogh

Krkonoše

Dobrovského 3
Vrchlabí, 543 01
GPS: 50°37'35.995''N, 15°36'24.375''E

Telefon: +420 499 456 111Fax: +420 499 422 095E-mail: info@krnap.czWeb: www.krnap.cz

První český národní park, vyhlášený v r. 1963, od r. 1992 biosférická rezervace UNESCO. Jeho 363 km2 + 186 km2 ochranného pásma zahrnuje nejvyšší partie Krkonoš a část podhůří. Park chrání zejména jedinečné a neopakovatelné krajinné hodnoty.

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí. 


Příloha

 

Fotogalerie

Obří důl, autor: Dan Balogh
 
Pančavský vodopád, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Bílé Labe
 
Krkonoše v zimě
 
Černohorské rašeliniště, autor: Dan Balogh
 
Sněžka, autor: Dan Balogh
 
meandry Labe v Krkonoších, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Krkonoše - Sněžka
 
Labe pod pramenem, autor: Jan Patzelt
 
Kotelní jámy, autor: Dan Balogh
 
Sněžka a Úpské rašeliniště, autor: Dan Balogh
 
Labský důl, autor: Dan Balogh
 
logo KRNAP, autor: KRNAP
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2022

Kontakt

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o.
Wolkerova 616, 500 02 Hradec Králové
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální