Turistický portál Královéhradeckého kraje

Jičínsko: Za zapomenutými zámečky a sídly

Český ráj

Cykloturistika: Jičín - Kopidlno - Jičín (59 km)

Začátek a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 59 km

Obtížnost: střední

Zajímavosti na trase:

Jičín – byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic, největší rozmach zažil za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické centrum tvoří náměstí lemované podloubím. Jičín je městskou památkovou rezervací, najdeme zde řadu památek, především barokní zámek (dnes muzeum), propojený schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu tvoří vyhlídková Valdická brána, na opačné straně náměstí stojí kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. Ze židovských památek je třeba jmenovat rekonstruovanou synagogu a židovský hřbitov. Součástí zmíněné krajinné kompozice je Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem. Na S okraji města je vrch Čeřovka s rozhlednou Milohlídka. U rybníka Kníže je moderní koupaliště. Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s postavou loupežníka Rumcajse. Navštívit lze i jeho ševcovnu či expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře.

Milíčeves – barokní zámek vybudovaný v 70. Letech 17. stol. podle návrhu C. Luraga. Kolem r. 1845 empírově přestavěn. Dnes ústav sociálních služeb. Park přístupný.

Slatiny – barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1763, původně gotický. Dřevěná zvonice s renesančním zvonem pochází z konce 17. stol.

Češov – na návsi je zvonička, socha sv. Václava a netradiční pomník padlým (socha Jana Sladkého-Koziny). 1 km JZ od obce se v lese na mírném návrší rozkládají Češovské valy – historické opevnění z počátku letopočtu, pokrývající přes 35 ha. Jde o opevnění s nejmohutnějšími, v Čechách dochovanými valy, vysokými až 12 m, při patě široké až 55 m. Doplňovaly je hluboké příkopy, kdysi částečně vysekané ve skále. Přírodní památka je jednou ze zastávek naučné stezky Češov – Veselí. V současnosti je prostor oppida porostlý listnatým lesem. V J a JV sousedství se nachází poničená mohylová pohřebiště a dvě obdélné vyvýšeniny – postavení dělostřeleckých baterií ze třicetileté války. Při S vstupu do hradiště postaven r. 1929 pomník myslivce Svobody z Jiráskova románu Temno.

Slavhostice – socha sv. Jiří z roku 1863, před obcí odbočka (1 km) do Kozojed, kde stojí na návrší dřevěný roubený omítaný kostel sv. Václava z r. 1689, renovován r. 1718. Polygonální stupňovitá dřevěná zvonice.

Kopidlno – barokní kostel sv. Jakuba z r. 1705 a původně renesanční zámek vystavěný po r. 1533. Při zámku (sídlo zahradnické školy) anglický park (8 ha) a rybník s možností koupání. V parku zimní zahrada, fíkovna a oranžérie, skleníky (technická památka). Městské muzeum a pamětní deska novopackého rodáka, hudebního skladatele, F. Hilmara (menší hudební muzeum).

Libáň – nejstaršími památkami jsou původně raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže z druhé poloviny 13. století v městské části Zliv (v 18. stol. barokně upraven) a kostel sv. Jiří v části Psinice, také původně gotický (kolem r. 1870 architektonicky upraven). Jeho dominantou je dřevěná zvonice z r. 1600. V r. 1757 byl ve městě postaven na místě původní dřevěné kaple barokní kostel sv. Ducha, ve kterém se dochovaly vzácné barokní varhany. Z památek dále mariánský sloup z r. 1738, na náměstí pomník Jana Husa od Fr. Bílka podle návrhu L. Šalouna. Přírodní koupaliště. Symbolem města je Libáňská borovička, přes tři sta let starý památný strom nad městem „Na Horách“, opředený pověstmi, symbol města.

Podhradí – nad obcí kolem r. 1300 postaven gotický hrad Veliš. V letech 1677–1680 byl hrad na císařský rozkaz rozbořen. Dochovaly se jen nepatrné zbytky zdiva. Kruhový rozhled. V obci se dochoval barokní kostel sv. Václava z let 1747–52. Jde o kostel s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců.

Průběh trasy:

Jičín – Popovice (3 km) – Vitiněves (6 km) Milíčeves (8,5 km) Slatiny (10 km) Češov  (14,5 km) Slavhostice (17,5 km) - Chroustov (20 km) Kopidlno (28 km) – Psinice (32 km) Libáň (35 km) Podhradí (53 km) Jičín (59 km)

Popis trasy: Středně náročný výlet bez větších stoupání začíná v Jičíně a pokračuje do Kopidlna, Libáně a zpět do Jičína.

Mapa trasy ZDE.

Kalendář akcí

1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 6,37 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 6,37 km
Výstava obrazů.
5.10.2022 - 18.11.2022

Výstava prací žáků ze ZŠ Železnice

Vzdálenost: 6,37 km
Zámek Vokšice, autor: jan špelda
 
 
Zřícenina hradu Veliš, autor: jan špelda
Výhled z vrchu Veliš, autor: jan špelda
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
Zámek Dětenice, autor: archiv zámku Dětenice
Češovské valy, autor: jan špelda
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Slatiny, autor: Jaroslav Kocourek
Zámek v Jičíněvsi, autor: jan špelda
Valdštejnská lodžie
Palmový skleník Kopidlno
zámek Jičín
Jičíněves
 

Související články