Jičínsko: Dva okruhy Mariánskou zahradou

Barokní kaple loreta v Podhradí, autor: Jan Mertlík

Český ráj

GPS: 50°22'30.965''N, 15°12'58.154''E

Telefon: +420 493 534 390E-mail: ic@jicin.org, mic@jicin.orgWeb: www.jicin.org

Cykloturistika: Ostružno - Podhradí - Ostružno (13 km) Jičín - Staré Hrady - Jičín (46 km)

Trasa č. 1

Začátek a konec trasy: Ostružno

Délka trasy: 13 km

Obtížnost: střední

Průběh trasy: Ostružno – Březina (2 km) Vokšice (4 km) Podhradí (6 km) U Svaté trojice (11 km) Ostružno (13 km)

Popis trasy: Tento kratší okruh vede z Ostružna přes Podhradí a zpět.

Trasa č. 2

Začátek a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 46 km

Obtížnost: střední

Průběh trasy: Jičín Podhradí (5 km) – Chyjice (10 km) – Údrnice (19 km) Libáň (23 km) Staré Hrady (24 km) Zelenecká Lhota (27 km), Markvartice (32 km), Příchvoj (35 km), Jičín (46 km).

Popis trasy: Delší okruh začíná v Jičíně a přes Staré Hrady a Markvartice vás zavede zpět do Jičína.

Zajímavosti na obou trasách:

Jičín – největší rozmach zažil za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické centrum tvoří náměstí s podloubím. V městské památkové rezervaci je řada památek, zejména barokní zámek (muzeum), propojený s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu tvoří Valdická brána, na druhé straně náměstí stojí kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti jezuitské koleje. Ze židovských památek je třeba jmenovat rekonstruovanou synagogu a židovský hřbitov. Součástí zmíněné krajinné kompozice je Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem. Na S okraji města je vrch Čeřovka s rozhlednou Milohlídka. U rybníka Kníže je moderní koupaliště. Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s postavou loupežníka Rumcajse. Navštívit lze jeho ševcovnu či expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře.

Ostružno – „těžiště“ Mariánské zahrady, někdejší komponované krajiny, jejímž autorem byl ve druhé polovině 17. stol. hrabě Fr. Jos. Schlik. Kostel Povýšení sv. Kříže v Ostružně je jedna z nejvýznamnějších staveb pozdního baroka v regionu. Před ním sochy sv. Mikuláše a sv. Anselma. Ostruženské rybníky (přírodní památka) jsou zajímavou hnízdní lokalitou a tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů.

Vokšice – raně barokní zámek (z r. 1660), dvě křídla, areál doplňuje park, zelinářská zahrada a hospodářské budovy. V prostorách bývalé hospodářské budovy v sousedství vznikla Galerie J. B. SPEKTRUM. Opodál je pozoruhodná sýpka se salla terrenou.

Podhradí – nad obcí kolem r. 1300 postaven gotický hrad Veliš. Před r. 1680 byl na císařský rozkaz rozbořen, zbyly jen nepatrné zbytky zdiva. Kruhový rozhled. V obci barokní kostel sv. Václava s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově je hrobka rodu Schliků, v níž jsou i pozůstatky hraběte Jáchyma Schlika, jednoho ze sedmadvaceti popravených po Bílé Hoře r. 1621. Na SZ od obce stojí Loreta – volná kopie tzv. Svaté chýše v italském Loretu.

U Svaté Trojice – nákladem Františka Josefa Schlika byla r. 1620 postavena barokní kaple Nejsvětější Trojice podle návrhu J. Santiniho. Má půdorys trojúhelníku s dveřmi uprostřed všech tří stran, vrcholí trojdílnou kupolí s lucernou.

Libáň – nejstaršími památkami jsou původně raně gotický kostel Nalezení sv. Kříže z druhé poloviny 13. Století v městské části Zliv (v 18. stol. barokně upraven) a kostel sv. Jiří v části Psinice, také původně gotický (kolem r. 1870 architektonicky upraven). Jeho dominantou je dřevěná zvonice z r. 1600. V r. 1757 byl postaven barokní kostel sv. Ducha. Z památek dále mariánský sloup z r. 1738, na náměstí pomník Jana Husa od Fr. Bílka podle návrhu L. Šalouna. Přírodní koupaliště. Symbolem města je Libáňská borovička, přes tři sta let starý památný strom nad městem „Na Horách“, opředený pověstmi, symbol města.

Staré Hrady – hrad a zámek. První písemná zmínka z r. 1340, původně gotický hrad s rukopisem Petroparléřské hutě s přistavěným renesančním zámkem a předzámčím s dochovanými figurálními sgrafity. Gotická je i kaple před zámkem. Historický okruh hradem a zámkem „Jak se žilo za císaře pána F. Josefa I., dva pohádkové okruhy „Pohádky čaroděje Archibalda I.“ – Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda. Zážitkový výlet pro děti i dospělé. Historické a pohádkové akce, otevřeno celoročně. V zámku na pracovišti Památníku národního písemnictví je stálá expozice pracoven Elišky Krásnohorské, Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického.

Markvartice – název po šlechtickém rodu Markvarticů. Zajímavá lidová architektura, nejhezčí je roubený statek čp.1 z roku 1809. Při kostele sv. Jiljí stávala roubená zvonice a fara z 18. stol., proslulá návštěvou J. Jungmanna. V osadě Hřemín se dochovaly roubené chalupy a lidové plastiky z 18. stol., v okolních polích jsou zbytky zřejmě keltských valů se svatyní.

 

Fotogalerie

Valdštejnovo náměstí, Jičín, autor: Filip Balogh
 
Kostel sv. Václava, Veliš, autor: jan špelda
 
Kostel Povýšení sv. kříže, Ostružno, autor: Bohdan Dvořák
 
Zřícenina hradu Veliš, autor: Daniel Balogh
 
Barokní kaple loreta v Podhradí, autor: Jan Mertlík
 
Ostružnost
 
Kaple sv  Anny ext
 
Jičín
 
Veliš kostel
 
Kaple sv  Anny
 
Loreta oltář
 
Hrad a zamek Stare Hrady
 
Sgrafita Staré Hrady
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2022

Kontakt

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o.
Wolkerova 616, 500 02 Hradec Králové
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální