Novopacko: Jižní okruh z Paky

Hřídelec, autor: Jiří Morávek

Český ráj

Nová Paka
GPS: 50°29'19.428''N, 15°31'10.344''E

Telefon: +420 493 721 943E-mail: klenotnice@muzeum.czWeb: http://www.muzeum.cz/cz/infocentrum/

Cykloturistika: Nová Paka - Hřídelec - Nová Paka (15 km)

Začátek trasy a konec trasy: Nová Paka

Délka trasy: 15 km (s možností prodloužení o 6 km přes Lázně Bělohrad)

Zajímavosti na trase:

Nová Paka – město je centrem oblasti ležící na předělu Českého ráje a Krkonoš, osobité krevelově zbarvenou půdou. Oblast, vymezená hrady Kumburk, Pecka, zaniklým Levínem a lokalitou Na Zámkách, je rozčleněna údolími a táhlými hřbety, které v sobě skrývají poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Tzv. zkamenělá dřeva lze hledat v pruhu nalezišť, který se táhne přes Novou Paku až do okolí Pecky. Největší část dosud nalezeného kmene dadoxylonu (o délce 18 m) je vystavena v Nové Pace. V Nové Pace a okolí se nacházejí i acháty. Uprostřed této oblasti leží asi desetitisícové město, o němž existuje zmínka již v r. 1357. Patřilo Kumburskému panství. Velká část města byla zničena požárem r. 1563. O 20 let později napadla město morová epidemie, která zhruba polovinu obyvatelstva zahubila. Dalších 450 obyvatel zahynulo při morové epidemii r. 1625.

Během třicetileté války muselo obyvatelstvo snášet plenění švédskou armádou. Další požár v r. 1666 zničil budovy na hlavním náměstí. Historii oblasti představuje expozice Městského muzea umístěná v Suchardově domě, v Klenotnici drahých kamenů je pak možné se seznámit s přírodními zajímavostmi oblasti. Hlavními pamětihodnostmi jsou kromě lidové architektury i Paulánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie – významná barokní stavba z r. 1709–1732 (bývalé poutní místo), kostel sv. Mikuláše na náměstí (první zpráva o kostele pochází z roku 1357, přestavěn v r. 1872 do novogotického slohu), na náměstí Mariánský sloup z r. 1716 a kašna z r. 1814, také dřevěný řecko-katolický kostel přemístěný v r. 1930 z tehdejší Zakarpatské Ukrajiny. Z Nové Paky vede ke zříceninám hradů Kumburk a Bradlec „Máchova stezka“.

Hřídelec – v obci je kamenný krucifix z r. 1820 a pomník z r. 2005 ve tvaru zlomeného křídla amerického letadla, které tu havarovalo v únoru 1945 po náletu na Drážďany. Kostel sv. Jiří je pozdně empírový z let 1839–40, postavený na místě staršího z 15. nebo 16. stol. Na vých. straně obce leží Horka – vyhaslá sopka, ze které se v 19. stol. těžil štěrk. Kamenolom byl založen v sopečném tělese z mladšího období třetihor, které je jedním z izolovaných výskytů čedičových hornin. Těžbou bazanitu vznikly v Horce četné komíny a štoly. Kámen z aragonitu se dostal až do Národního muzea. Lokalita byla vyhlášena r. 1989 přírodní památkou (s názvem Hřídelecká hůra).

Horní Nová Ves – podél silnice č. 284 je Údolí Javorky – přírodní památka, kde důvodem ochrany jsou slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přibyslav – před sjezdem do vsi je na pravé straně místo, odkud se nabízí kruhový rozhled.

Průběh trasy:

Nová Paka – Pustá Proseč (3,5 km) Hřídelec (6 km) – Lány (7 km) Horní Nová Ves (9,5 km) Přibyslav (13 km) Nová Paka (15 km)

Popis trasy: Nenáročný výlet vedoucí z Nové Paky do Hřídelce, do Horní Nové Vsi a zpět do Nové Paky.

Fotogalerie

Pivovar, Nová Paka, autor: jan špelda
 
Zkamenělý strom - dadoxylon
 
Nová Paka, náměstí, autor: Jiří Morávek
 
Hřídelec, autor: Jiří Morávek
 
Hřídelec, autor: Jiří Morávek
 
Klenotnice drahych kamenu, Nova Paka
 
Nova Paka Sucharduv dum
 
Klenotnice Nova Paka
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2022

Kontakt

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální