Sobotecko: Podtroseckými údolími k Troskám

Vesec u Sobotky, autor: archiv KHK

Český ráj

Libošovice, 507 44
GPS: 50°29'30.642''N, 15°9'45.880''E

Telefon: +420 493 571 587E-mail: mic@sobotka.czWeb: http://www.sobotka.cz/ew/d9712487-fad7-47a6-b686-c0ed04098061-cs

Cykloturistika: Libošovice u Sobotky - hrad Trosky - Libošovice u Sobotky (18 km)

Začátek a konec trasy: Libošovice u Sobotky nebo Sobotka

Délka trasy: 18 km resp. 30 km při začátku v Sobotce

Zajímavosti na trase:

Libošovice – byly součástí kosteckého panství. V 15. století se na několik desetiletí staly vladyckým sídlem, na konci 15. století však znovu patřily k hradu Kost. Pozdně gotický kostel sv. Prokopa byl obnoven r. 1610. V r. 1874 byl prodloužen a přistavěna kostelní věž. Zachovala se socha sv. Prokopa pocházející z 19. stol. a na návsi pomník Jana Husa od J. Bílka z r. 1928.

Pleskotský mlýn – jeden z osmnácti mlýnů, které stávaly na Žehrovce (soukromý rekreační objekt). 200 m od křižovatky, směrem na Vyskeř, prochází silnice tzv. Pekařovou branou, skalním útvarem, kterým byl vytesán průchod silnice.

Věžické údolí – součást přírodní rezervace Podtrosecká údolí, soustavy rybníků, mokřadů a vlhkých luk v kaňonovitých údolích, lemovaných skalami. Výjimečný biotop pro množství rostlin a živočichů. Věžický rybník (o rozloze 6 ha) má unikátní břeh, kde skalní věže vystupují přímo z jeho hladiny, zrcadlí se v hladině rybníka a často inspirovaly filmaře k natáčení pohádek i romantických scén.

Troskovice – hlavní pozoruhodností obce je zřícenina hradu Trosky, který je dominantou a jedním ze symbolů Českého ráje. V obci je zajímavé Muzeum panenek a medvídků. Poblíž je skalní město Apolena (nepřístupné).

Trosky – zřícenina gotického hradu, který postavil na dvou vypreparovaných sopouších čedičového suku Čeněk z Vartenberka v letech 1380 – 90. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m), hřeben mezi nimi byl původně zastavěn obytnými budovami. V období husitských válek byl několik let obsazen loupežníky a za třicetileté války zcela zpustl. Vystoupit lze na vyhlídkovou věž z 19. stol. a po schodišti i na věž Babu. Trosky poskytují nádherný kruhový rozhled na Český ráj.

Dolní mlýn – u Dolského rybníka, nejvyššího z osmi rybníků Podtroseckých údolí, se stýkají čtyři údolí. Před r. 1870 zde stával mlýn, pozdější pila a ještě později vyhledávaný Vyskočilův hostinec.

Při prodloužení výletu ze Sobotky lze navštívit:

Sobotka – je nazývána „jižní branou Českého ráje“. Turistické centrum s výraznou historií a kulturní tradicí (festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), zachovaná lidová architektura (Šolcův statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s rodným domem a Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří Magdaleny a také sobotecký hřbitov s hroby významných soboteckých rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem se v lesoparku tyčí lovecký zámek Humprecht ze 17. století, pod zámkem je městské koupaliště.

Humprecht – barokní zámeček vystavěný v letech 1666 – 1672 podle návrhu C. Luraga na eliptickém půdorysu Janem Humprechtem Černínem jako parafráze Galatské věže v Istanbulu. Plnil funkci loveckého zámečku a měl sloužit i jako letní sídlo. V r. 1678 zámek vyhořel po zasažení bleskem, hrabě jej nechal opravit a zvýšit o jedno podlaží. Hodovní síň zámku má zajímavou akustiku, zpěv zde doznívá 6 – 8 sekund. Z ochozu věže je krásný rozhled do okolí.

Osek – velmi stará obec má zajímavý kostel a dřevěnou šestibokou zvonici z r. 1601 s pozoruhodnou konstrukcí – trám nesoucí zvon je vzepřený šikmo ukloněnými vzpěrami.

Vesec – vesnická památková rezervace s ojediněle zachovanou českou okrouhlicí – souborem 18 různých staveb, většinou soboteckého typu pojizerského roubeného domu.

Semtínská lípa – byla významným orientačním bodem. V r. 1728 byly na vyvýšeném místě vysazeny dvě lípy malolisté. Jednu vyvrátil vichr v r. 1858, druhá přišla prudkým vichrem o část koruny v r. 1989 a o několik let později ji vichřice zlomila. Její kmen měl obvod 6,90 m. Dnes ji připomíná originální památník.

Průběh trasy:

Libošovice Pleskotský mlýn (2,5 km) Věžák (5 km) – Želejov (7 km) Troskovice (8,5 km) – odb. hrad Trosky (9,5 km) Dolní mlýn (13,5 km) – Podhůra (15 km) Libošovice (18 km)

Při prodloužení (+ 12 km): Sobotka Osek (2 km) Vesec (3,5 km) Semtínská lípa (4,5 km) – Libošovice (6 km)

Popis trasy: Méně náročný výlet o délce 18 km začíná v Libošovicích u Sobotky a vede k rybníku Věžák, na hrad Trosky a zpět do Libošovic. Je možno si ho prodloužit, pokud zvolíte start i cíl v Sobotce. Délka výletu je pak 30 km.

Mapa trasy ZDE.


 

Fotogalerie

Trosky, autor: Milan Drahoňovský
 
Trosky, autor: archiv KHK
 
Dolský rybník
 
Pekařova brána, autor: Luděk Antoš
 
Vesec u Sobotky, autor: archiv KHK
 
Semtínská lípa, autor: archiv KHK
 
Věžický rybník, autor: archiv KHK
 
Podtrosecká údolí, autor: jan špelda
 
Sobotka, autor: archiv KHK
 
Rokytňák
 
Trosky
 
Trosky (2)
 
Podsemínský most
 
Nebák
 
Pekařova brána
 
Věžák
 
Vidlák
 
HUmprecht
 
Vesec u Sobotky   Jara Cimrman lezici, spici
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2021

Kontakt

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální