Turistický portál Královéhradeckého kraje

Jičínsko: Za rozhledy kolem Jičína

Český ráj

Pěší turistika: 1. Jičín - Valdice - Jičín (8,5 km) 2. Jičín - Brada - Jičín (11 km)

Trasa č. 1

Začátek a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 8,5 km

Zajímavosti na trase:

Jičín – největší rozmach zažilo město za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství, město si dodnes zachovalo historický ráz a je rovněž součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické centrum tvoří náměstí ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, najdeme zde řadu historických památek, především barokní zámek (dnes muzeum, IC) propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje.

Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse. Navštívit lze i Rumcajsovu ševcovnu či expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře. Přímo v Jičíně je možno se osvěžit v rekonstruovaném koupališti Kníže.

Libosad a Valdštejnská lodžie – velkoryse pojatý areál, součást mimořádného experimentu Valdštejnovy krajinné kompozice. Ten inicioval v první třetině 17. stol. stavbu osově založené zahrady s oborou, s budovami čestného dvora a lodžie-sally tereny. Druhou osou je lipové stromořadí s 1000 stromy, v délce 1,7 km, spojující město Jičín, lodžii a Libosad s kartuziánským klášterem v sousedních Valdicích, určeným za místo panovníkova posledního odpočinku. Před návštěvou rakouského císaře Františka I. byl letohrádek přestavěn v klasicistním slohu. V pozdějších letech nebyl využíván a zchátral. K letohrádku s lodžií patřila zahrada s oborou. Horní část parku, nesoucí dnes název Libosad, se kdysi pyšnila parkovou úpravou včetně altánků, vodotrysků a řadou květinových záhonů.

Dolní část parku dále od letohrádku byla využívána užitkově a na tuto část navazovala obora. Koncem 19. stol. byl park necitlivě přeťat železniční tratí. Dnes je chráněným územím. Naučná stezka nabízí informace o flóře a fauně tohoto areálu.

Valdice – Valdštejnem založen kartuziánský klášter (zrušen za Josefa II.), v polovině 19. stol. klášter přebudován na věznici, kde si odpykával trest i loupežník Babinský.

Zebín – výrazný čedičový kuželovitý vrch (široký rozhled) s barokní kapličkou sv. Maří Magdalény. Na JZ straně kopce je opuštěný lom, kde se nacházejí bloky porcelanitu. Lokalita (chráněná přírodní památka) je zajímavá také z hlediska botanického i entomologického. Na úpatí Zebína, na místě zaniklé vesnice, stojí kostelík ze 14. století se dřevěnou zvonicí.

Čeřovka – výšina na severním okraji Jičína. Na vrcholu v r. 1843 vybudována 8 m vysoká vyhlídková věž Milohlídka s pěkným výhledem na Jičín a okolí.

Průběh trasy:

Jičín, Valdštejnovo náměstí – Libosad, Valdštejnská lodžie (2,5 km) Valdice (3 km) – Pod Zebínem, odbočka na vrchol (4,5 km) Zebín (5 km)Čeřovka, Milohlídka (7 km) Jičín (8,5km)

Popis trasy: První trasa o délce 8,5 km vás zavede z Jičína k Valdštejnské lodžii, na vrch Zebín a rozhledně Milohlídka na vrchu Čeřovka.

Mapa trasy ZDE.

Trasa č. 2

Začátek trasy a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 11 km

Zajímavosti na trase:

Brada – tvar jednoho vrchu Jičínské pahorkatiny dal ve 13. stol. jméno hradu, ze kterého se dochovaly jen nepatrné zbytky. Během prusko-rakouské války v r. 1866 zde měla jedno z dělostřeleckých postavení rakouská armáda bránící přístup k Jičínu. Na památku byl v roce 1891 na vrcholové plošině vztyčen kříž se sochami patronů této bitvy, sv. Petra a sv. Pavla. Z téže doby pochází i kamenný kříž věnovaný obětem této války, umístěný vedle barokní dřevěné hranolovité zvonice, vzniklé v závěru 13. stol. spolu s raně gotickým kostelem.

Naučná stezka 1866 bitva u Jičína je věnována bitvě, která se zde odehrála 29. 6. 1866. Vede po nejvýznamnějších památkách na tuto bitvu. Na 22 zastávkách informuje o příčinách, průběhu a následcích prusko - rakouské války.

Rumcajsova jeskyně – nedaleko zříceniny Brada je volně přístupná jeskyně, věnovaná památce nejznámějšího jičínského pohádkového hrdiny. Kolem vede Rumcajsova stezka, pro rodiny s dětmi je připraven Cipískův okruh.

Průběh trasy:

Jičín, Valdštejnovo náměstí – Brada (4,5 km) – Dílce (7 km) Naučná stezka Bitva u Jičína - Pod Zebínem, odbočka na vrchol (9 km) Libosad (9 km) – Jičín (11 km)

Popis trasy: Druhá trasa vede z Jičína na vrch Brada a přes Zebín parkem Libosad zpět do Jičína.

Mapa trasy ZDE.

Kalendář akcí

26.12.2022 16:00

Vánoční Hudba z ráje

Vzdálenost: 0,13 km
Čechy tolik milovaná Česká mše vánoční, lidově řečeno Rybovka, zazní za doprovodu orchestru v druhý svátek vánoční.
30.11.2022 19:00

Revizor

Vzdálenost: 13,18 km
Revizor
6.12.2022 19:00

Vánoční koncert 2022

Vzdálenost: 13,18 km
Vánoční koncert 2022
Valdice
 
 

Valdštejnovo náměstí
Jičín, 506 01
GPS: 50°26'13.05"N,15°21'5.772"E
Nadmořská výška: 280 m

Telefon:+420 493 534 390
E-mail:ic@jicin.orgic@jicin.org
mic@jicin.orgmic@jicin.org
Web:www.jicin.orghttp://www.jicin.org
Zebín
Jičín - Valdštejnovo náměstí z výšky
Jičín - Valdštejnovo náměstí, autor: Jakub Podobský
Jičín - Valdická brána, autor: MIC Jičín
Jičín - Valdštejnská lodžie, autor: Pavla Bičíková
Milohlídka, autor: Pavla Bičíková
Jičín - Valdická brána, autor: MIC Jičín
Jičín - Zebín, autor: MIC Jičín
Jičín - Valdštejnská lodžie, autor: Jakub Podobský
 

Související články