Jičínsko: Putování Mariánskou zahradou

Veliš, autor: Pavla Bičíková

Český ráj

Valdštejnovo náměstí
Jičín, 506 01
GPS: 50°26'13.054''N, 15°21'5.773''E

Telefon: +420 493 534 390Fax: +420 493 534 390E-mail: ic@jicin.org, mic@jicin.orgWeb: www.jicin.org

Pěší turistika: Jičín - Podhradí - Jičín (19 km)

Začátek a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 19 km

Obtížnost: střední

Zajímavosti na trase:

Jičín – okolní krajina patří mezi oblasti s nejstarším slovanským osídlením. Město bylo chráněno hradbami a příkopem, dochovala se část opevnění. Město bylo budováno kolem obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic. Největší rozmach zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Dodnes si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice.
Jičín je městskou památkovou rezervací, historické centrum tvoří náměstí ze všech stran lemované podloubím, barokní zámek (dnes muzeum, IC), propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu tvoří oblíbené vyhlídkové místo, Valdická brána, na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V Jičíně se dochovalo několik významných židovských památek, mezi které patří synagoga a hřbitov. Nedílnou součástí zmíněné krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem. Malí návštěvníci mají Jičín spojený s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse. Navštívit lze i Rumcajsovu ševcovnu či expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře.

Mariánská zahrada – na JV od Jičína vznikl jiný krajinný koncept, jehož autorem a realizátorem byl hrabě František Josef Schlik, který na tomto území působil na přelomu 17. a 18. stol. Jde o barokní krajinnou kompozici, sestávající z drobných sakrálních staveb, povětšinou ukrytých v lesích. Dnes k nim vedou již téměř zaniklé aleje a průseky, kudy chodívala procesí. Trasa výletu vede touto krajinou.

Veliš – nad obcí na Velichově vrchu (dnes Veliš) byl kolem r. 1300 postaven gotický hrad. Svého času se jednalo o nejpevnější hrad v Čechách. V letech 1677 – 1680 byl hrad na císařský rozkaz rozbořen, dochovaly se jen nepatrné zbytky zdiva. Z vrchu je kruhový rozhled do blízkého okolí, ale i na vrcholky Krkonoš. V obci se dochoval barokní kostel sv. Václava z let 1747 – 52, s venkovním schodištěm, po jehož stranách jsou umístěny perspektivně se zmenšující sochy světců. Na hřbitově je hrobka rodu Schliků, v níž jsou i pozůstatky hraběte Jáchyma Schlika, jednoho ze sedmadvaceti českých pánů popravených na Staroměstském náměstí v Praze po Bílé hoře roku 1621.

Podhradí – obec na konci Velišského hřbetu pod pozůstatky hradu Veliš plnila funkci hospodářského zázemí někdejšího hradu. V obci barokní sousoší sv. Salvátora z roku 1770. V osadě Hlásná Lhota (název podle hlásných nočních hlídek – povinností zdejších obyvatel) stojí kamenný kříž z r. 1863 a několik roubených chalup. Jižně od Hlásné Lhoty leží Loreta a kaple Andělíček. V osadě Vokšice se nachází raně barokní zámek z r. 1660 a zajímavá sýpka z r. 1700.

Loreta – u obce Podhradí je jednou z volných kopií tzv. Svaté chýše v italském Loretu, které vznikaly v průběhu 17. až 19. století. Dal ji v r. 1694 postavit hrabě Schlik podle návrhu francouzského architekta J. B. Matheyho. Nad vstupním portálem je schlikovský erb a pamětní nápis.

Kaple Nejsvětější Trojice – na Z od Ostružna blízko rozcestí byla postavena r. 1620 nákladem Františka Josefa Schlika barokní kaple podle návrhu J. Santiniho. Stojí na půdorysu trojúhelníku se segment. rizality a s dveřmi uprostřed všech stran, vrcholí trojdílnou kupolí s lucernou. Uvnitř jsou ve třech rozích oltáře.

Ostružno – kostel Povýšení sv. Kříže v Ostružně je jednou z nevýznamnějších a nejrozlehlejších staveb pozdního baroka v regionu, byl postaven na místě staršího kostela (připomínaného již r. 1355). Před kostelem stojí sochy sv. Mikuláše a sv. Anselma. Na kopci SZ od obce (dnes přírodní památka) stojí významná raně barokní stavba, kaple sv. Anny, podle návrhu J. B. Matheyeho.

Průběh trasy: Jičín, Valdštejnovo nám. – Veliš (5 km) Podhradí (6,5 km) Loreta (7,5 km) U sv. Trojice (12 km) Ostružno (14 km) Březina (16 km) Jičín (19 km)

Popis trasy:

Středně náročný výlet komponovanou krajinou vedoucí z Jičína na vrch Veliš, do Podhradí a přes Ostružno zpět do Jičína.

Mapa trasy ZDE.

 

Fotogalerie

Jičín - Valdštejnovo náměstí, autor: Jakub Podobský
 
Jičín - Valdštejnovo náměstí
 
Veliš, autor: Pavla Bičíková
 
Kaple sv. Anny, autor: Pavla Bičíková
 
Kaple sv. Anny - interiér, autor: Pavla Bičíková
 
Jičín - Valdická brána, autor: MIC Jičín
 
Loreta - interiér, autor: Pavla Bičíková
 
Loreta, autor: MIC Jičín
 
Jičín - Smirčí kříž, autor: MIC Jičín
 
Jičín - Mariánská zahrada, autor: MIC Jičín
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2022

Kontakt

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální