Turistický portál Královéhradeckého kraje

Sobotecko: Ze Sobotky do Podtroseckých údolí

Český ráj

Pěší turistika: Sobotka - Údolí Žehrovky - Sobotka (16 km)

Začátek a konec trasy: Městečko Sobotka

Délka trasy: 16 km

Obtížnost: Jedná se o méně náročný pěší výlet.

Zajímavosti na trase:

Sobotka – je nazývána jižní branou Českého ráje. Turistické centrum s výraznou historií a kulturní tradicí (festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), zachovaná lidová architektura (Šolcův statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s rodným domem a Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří Magdaleny a také hřbitov s hroby významných rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem se v lesoparku tyčí lovecký zámek Humprecht, pod ním je městské koupaliště.

Dolský rybník – jeden z osmi rybníků v kaňonovitých Podtroseckých údolích. Stýkají se zde čtyři údolí. Stával zde mlýn, pozdější pila a ještě později vyhledávaný Vyskočilův hostinec. Na úbočí je řada chat.

Nebákov – na Žehrovce, SV od Sobotky leží protáhlý rybník, v jehož okolí jsou samoty a rekreační chalupy. Pod rybníkem je starý Vlkův mlýn připomínaný už v r. 1445, jehož dnešní podoba pochází z 1. poloviny 18. stol. Ve třicátých letech 20. stol. vznikl na hrázi rybníka romantický penzion, kde je možnost občerstvení. Okolí rybníku bylo kdysi významným centrem života trampů. Na zalesněném ostrohu J od hráze stával ve středověku hrádek.

Podsemín – v údolí Žehrovky, pod hrází Semínského rybníka, leží Podsemínský mlýn. Je již 130 let v držení téhož mlynářského rodu. Přes Žehrovku i mlýnský náhon vedou zajímavé klenuté kamenné mostky, ten první je známý z fi lmu Jak dostat tatínka do polepšovny i z dalších TV seriálů. Nad rybníkem rozsáhlé cenné mokřady.

Údolí Žehrovky – jedno z přírodně nejcennějších území regionu je lemováno skalami. Žehrovka pramení nad Samšinou u osady Zajakury a vtéká do Jizery u Březiny. Na jejím toku leží část PR Podtrosecká údolí. V minulosti roztáčel její tok, dlouhý 26 km, se spádem necelých 155 m, kola osmnácti mlýnů.

Libošovice – pod Nepřívěckou hůrou leží obec, poprvé připomínaná r. 1352. Byla součástí kosteckého panství, několik desetiletí vladyckým sídlem, koncem 15. stol. patřila znovu k hradu Kost. Kostel pozdně gotický, v r. 1874 prodloužen a přistavěna věž. Socha sv. Prokopa a Bílkův pomník Jana Husa. V okolí obce četné kult. památky – hrad Kost, osada Vesec s lidovou architekturou, v Nepřívěci také kostel Nalezení sv. Kříže ze 14. století.

Humprecht – barokní zámeček na čedičovém vrchu, vystavěný v letech 1666 – 1672 podle návrhu C. Luraga na eliptickém půdorysu Janem Humprechtem Černínem jako parafráze Galatské věže v Istanbulu. Objekt plnil funkci loveckého zámečku, měl sloužit i jako letní sídlo. V roce 1678 zámek vyhořel po zasažení bleskem. Hrabě jej nechal opravit a zvýšit o jedno podlaží. Středem budovy prostupuje 16 m vysoký sál, zdobený nástěnnými malbami, inspirovanými historií rodu Černínů. Hodovní síň zámku Humprecht má zajímavou akustiku, zpěv zde doznívá 6 – 8 sekund. Z ochozu věže je krásný rozhled do okolí.

Průběh trasy: Sobotka, nám. – Dolní Mlýn, Dolský rybník (5 km) – Nebákov (7,5 km) Podsemín (8 ,5 km) Údolí Žehrovky, U Přibyla (9,5 km) Libošovice (12,5 km) Libošovice, vlak (13 km) Nepřívěc (13,5 km) – Pod Humprechtem (15,5 km) Sobotka (16 km)

Možnost zkrácení: ze zastávky Libošovice vlakem

Popis trasy: Tato trasa vede ze Sobotky přes Podtrosecká údolí do Libošovic a zpět kolem zámku Humprecht do Sobotky.

Mapa trasy ZDE.

Kalendář akcí

14.8.2022 14:00

Antonín Dvořák - Moravské dvojzpěvy a Písně Milostné se čtením poezie

Vzdálenost: 0,17 km
V romantickém prostředí Šolcova statku zazní celý cyklus Písní Milostných Antonína Dvořáka a také výběr z jeho Moravských dvojzpěvů. To celé za doprovodu harfy a ...
24.8.2022 20:00

Divadelní představení na Kosti

Vzdálenost: 3,86 km
Hrad Kost bude hostit divadelní inscenaci Pes baskervillský v podání Městského divadla Mladá Boleslav. Představení se koná na nádvoří hradu Kost ve středu 24. 8. ...
25.8.2022 20:00

Divadelní představení na Kosti

Vzdálenost: 3,86 km