Turistický portál Královéhradeckého kraje

Jičín

Český ráj

Město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí Českého ráje. Původní sídlo vzniklo kolem roku 1300 v místech dnešního Starého Města. Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic.

V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po celém obvodu historického středu města.

Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Albrecht dal Jičín velkoryse přestavět a dokonce zde razil vlastní mince. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný zážitek. Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím.

Svůj název Jičín pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce (Jitčino město - Jičín). Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve městě i jeho okolí najdeme řadu historických památek. Z turistického hlediska je výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal. Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse.

Malebné, historické, ale i moderní a dynamické - všechny tyto i další přívlastky vystihují rozlohou i počtem 17 tis. obyvatel nevelké město Jičín. Díky své poloze v půvabné krajině Jičínské pahorkatiny, která je přirozeným vstupem do překrásné oblasti Čech, je také často nazýván branou do Českého ráje. Historicky se jedná, po nepříliš vzdálených Krkonoších, o druhou turisticky významnou oblast Čech, i dnes známou jako jedna z mála oblastí i v cizině.

Díky úrodné půdě a dalším příznivým podmínkám byla tato krajina s různou intenzitou osídlena již v průběhu celého pravěku, Jičínsko rovněž patří mezi oblasti s nejstarším slovanským osídlením.

Samotné město Jičín bylo založeno na půdě královských statků v rozmezí let 1297 - 1304, zakládací listina se však nedochovala. Od poloviny 14. století pak jeho dějiny utvářelo až do 20. století několik šlechtických rodů, nejvýznamnějšími z nich v době předbělohorské byli Vartenberkové, Trčkové z Lípy a Smiřičtí. Nejvýraznější přeměna z původně dřevěného ve výstavné kamenné město proběhla v době, kdy se město stalo majetkem ctižádostivého vojevůdce a politika počátku 17. století Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Umístěním úřadů, manufaktur a škol z něj učinil rezidenční sídlo a hospodářské centrum svého frýdlantského vévodství a přirozeně se snažil, aby celé jeho území bylo uchráněno válečných hrůz. Odtud také pochází název Terra felix, neboli Štastná země. Valdštejnovy ambiciozní plány nebyly díky jeho násilné smrti v roce 1634 kompletně dokončeny, přesto se město dodnes pyšní realizovanou koncepcí a objekty jeho italských architektů. Je rovněž součástí vzácné evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice, což dodnes rozhodujícím způsobem určuje jeho charakter.

Pro vzácný komplex dochovaných památek vysoké historické a umělecké hodnoty bylo historické jádro města vyhlášeno již v polovině minulého století městskou památkovou rezervací. I proto mohou návštěvníci obdivovat krásné na svoji dobu přímo velkolepé náměstí s podloubím a mnoha historickými domy, které zdobí především barokní zámek, propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, na opačné straně náměstí pak najdeme kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky - jezuitské koleje. Nedílnou součástí již zmíněné krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej.

Do evropské historie se Jičín zapsal ještě dvakrát v 19. století. V roce 1813 se na jičínském zámku v tzv. konferenčním salonku sešli představitelé tzv. protinapoleonské koalice. První výsledky těchto jednání, která probíhala i v Jičíně, se projevily již 16. - 19. října 1813 v bitvě u Lipska, kdy byl Napoleon poražen a zachránil se pouze se zbytky svého vojska.

Naučná stezka připomíná jednu z nejtragičtějších událostí v dějinách města, kdy 26. června 1866 se zde odehrála bitva rakouské a pruské armády, ve které zahynulo okolo 6 tisíc lidí. Stala se významným mezníkem celé války.

Významné osobnosti Jičína
Václav Čtvrtek (1911 - 1976)
Spisovatel, jehož dílo je věnováno především dětem. V době 1. světové války žil u dědečka v Jičíně a tento pobyt ovlivnil jeho pozdější literární tvorbu. Nejznámější Čtvrtkovou literární postavou je loupežník Rumcajs, který žije v lese Řáholci u Jičína. Čestný občan města Jičína.

Radek Pilař (1931 - 1993)
Malíř, ilustrátor, otec výtvarné podoby loupežníka Rumcajse a dalších pohádkových postaviček Václava Čtvrtka.

Karel Jaromír Erben (1811 - 1870)
Básník, historik, sběratel lidové slovesnosti a pohádek, archivář hlavního města Prahy. Spolupracoval s Františkem Palackým. Narodil se v Miletíně, kde prožil i dětství. Rodný kraj je inspirací i v jeho pozdější literární činnosti.

Josef Bohuslav Foerster (1859 - 1951)
Hudební skladatel, národní umělec. Jeho předkové pocházeli z Osenic. V Jičíně býval Foerster častým hostem a zdejšímu hudebnímu spolku věnoval i jedno ze svých děl - Jičínskou suitu.

Josef Štefan Kubín (1864 - 1965)
Folklorista, spisovatel, středoškolský profesor. Narodil se v Jičíně, studoval zdejší gymnázium. Sběratel pohádek, povídek, písní a nářečí. Postavy a reálie rodného města zpodobnil v cyklu Jičínských rapsodií.

Stanislav Rudolf (1932) spisovatel, redaktor, učitel. Narodil se v Jičíně, zde také studoval na gymnáziu. Dětství prožil v Železnici, která je dějištěm některých jeho románů. Čestný občan obce Svatojánský Újezd a města Železnice.

Albrecht z Valdštejna (1583 - 1634)
Český šlechtic a vojevůdce, vévoda frýdlantský a meklenburský. Chtěl udělat Jičín hlavním městem svého rozsáhlého panství, z jeho podnětu došlo k velkorysému urbanistickému rozkvětu města.

Popis znaku města Jičína
Na modrém štítě je stříbrná městská hradba s cimbuřím o čtyřech stínkách mezi dvěma věžemi. V hradební zdi je brána s otevřenými zlatými vraty s vytaženou zlatou mříží. Nad ní je malé okénko. Věže jsou čtyřhranné a mají špičaté červené střechy se zlatými makovicemi. Nad hradbou mezi věžemi je vartemberský štítek.

Praktické informace
* Pošta: Šafaříkova 142, tel.: +420 493 585 171
* Městská policie: Žižkovo náměstí 18, tel. +420 493 545 104, +420 603 716 565, botičky +420 605 224 824
* Nemocnice: Bolzanova 512, tel.: +420 493 582 111
* Autobusové nádraží na ulici Jungmannova
* Vlakové nádraží na ulici Dělnická
* WC: v ulici Simiřických (pod zámkem směrem k parku) a Havlíčkova ul. (za městským úřadem)

Kalendář akcí

1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 4,35 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 4,35 km
Výstava obrazů.
5.10.2022 - 18.11.2022

Výstava prací žáků ze ZŠ Železnice

Vzdálenost: 4,35 km
Vánoční Jičín, autor: Jakub Podobský
 
 

Žižkovo náměstí 18
Jičín, 506 01
GPS: 50°26'13.19"N,15°21'15.49"E
Nadmořská výška: 285 m

Telefon:+420 493 545 111
Fax:+420 493 545 222
+420 493 545 444
E-mail:posta@mujicin.czposta@mujicin.cz
Web:www.mujicin.czhttp://www.mujicin.cz
Jičín - Valdštejnovo náměstí, autor: Bohdan Dvořák
Valdštejnská lodžie
Jičín, autor: Podobský Jakub
Biograf Jičín, autor: Podobský Jakub
Jičín, autor: Podobský Jakub
Náměstí Jičín, autor: Jakub Podobský
Lidové sady Jičín, autor: Jakub Podobský
Jičín z dronu, autor: Podobský Jakub
Jičín z dronu, autor: Podobský Jakub
 

Související články