Turistický portál Královéhradeckého kraje

Vysoké nad Jizerou

Krkonoše

Vysoké nad Jizerou leží severozápadně od Jilemnice, zhruba na poloviční cestě ve směru na Tanvald. Toto malé horské městečko se nachází na jižním výběžku Jizerských hor v nadmořské výšce 703 m. Vysocký hřeben, kde město leží, je na západě ohraničen údolím Kamenice, na východě a jihu údolím Jizery, za kterým se již zvolna vypínají Krkonoše.

Území města Vysoké nad Jizerou se skládá z pěti místních částí – dříve samostatných obcí, těmi jsou Vysoké nad Jizerou, Sklenařice, Tříč, Stará Ves a Helkovice. 

Podle pověsti založil městečko Vysoké a nedaleký hrad Nístějku uhlíř Havlas Pavlata, který dovedl ochočeného medvěda na pražský dvůr a panovník jej za to odměnil krajinou nad Jizerou. Uhlíř Havlas Pavlata je také zobrazen na městském znaku, který byl městu přidělen roku 1592.

Jako město je Vysoké poprvé zmiňováno v konfirmačních knihách pražské arcidiecéze roku 1354. Založeno bylo patrně Valdštejny a posléze se stalo hospodářským centrem panství Nístějského. Poloha města na návrší nad Jizerou, kterým vedly obchodní cesty, bylo výhodné pro založení farní vsi a později města. Poměrně značná vzdálenost od dalších správních center způsobila, že Vysocko žilo dlouho vlastním, značně nezávislým způsobem života. Nejstarší památkou je socha Madony z 1. poloviny 14. století v kostele sv. Kateřiny. Dochovaly se také barokní sochy sv. Josefa, sv. Máří Magdaleny, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ludmily a několik dřevěných roubených chalup. V městském parku, založeném kdysi okrašlovacím spolkem, stojí socha Karla Havlíčka Borovského a pomníčky Viktora Dyka a Antonína Sovy. Na náměstí byl znovu postaven morový sloup.

Významní rodáci Vysokého nad Jizerou

Dr. Karel Kramář (1860–1937)
Významný politik, vlastenec a první předseda vlády Československé republiky. Za 1.sv. války navázal styk se zahraničním odbojem vedeným T.G. Masarykem a propagoval myšlenku na samostatnost českých zemí. Proto byl spolu s A. Rašínem a V. Červenkou odsouzen na doživotí. Po amnestii v roce 1917 se vrátil do Prahy a v říjnu 1918 stál v čele první československé vlády, aby pak vyhlásil Československou republiku jako samostatný stát.

Dr. Vincenc Kramář (1877–1960)
Výtvarný kritik, teoretik a historik výtvarného umění. Studoval na Akademii výtvarných umění, Univerzitě Karlově v Praze a ve Vídni u Fr. Wickhoffa a A. Riedla. Zajímal se o nové proudy v současném umění, v centru jeho pozornosti byl Pablo Picasso. V roce 1921 vyšla jeho obsáhlá studie Kubismus. Jako dlouholetý ředitel Obrazárny se staral o doplňování sbírek a zaváděl nové metody restaurátorské práce.

Ing. Zdeněk Rón (1889–1948)
Výrazný spisovatel - prozaik, básník a autor divadelních a rozhlasových her. Pocházel z rodiny vysockého truhláře a písmáka Františka Róna. Během 2. světové války se podílel na krajových vlastivědných pořadech pražského rozhlasu.

Divadelní spolek Krakonoš působí v místě s nejstarší tradicí ochotnického divadla v republice. Ochotnické divadlo se zde bez větších přestávek hraje již od roku 1786. Krakonošův divadelní podzim – divadelní přehlídka venkovských divadelních souborů, která se koná pravidelně každý rok. Neopomeňte navštívit Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí.

Vysoké nad Jizerou
 
 

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227
Vysoké nad Jizerou, 512 11
GPS: 50°41'10.34"N,15°24'1.972"E

Telefon:+420 481 593 903
E-mail:mestsky.urad@vysokenadjizerou.czmestsky.urad@vysokenadjizerou.cz
Web:www.vysokenadjizerou.czhttp://www.vysokenadjizerou.cz
Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou