Turistický portál Královéhradeckého kraje

Dílce

Český ráj

Obec Dílce leží asi 3 km severně od Jičína, zhruba 3 km jihovýchodně od Jinolic. Jedná se o malou ves rozprostírající se v povodí řeky Cidliny v nadmořské výšce kolem 287 m.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1542. Za prusko - rakouské války se obec v roce 1866 stala centrem bojů. Na protilehlých návrších nalezneme Pruský a Saský pomník a v okolí jednotlivé i hromadné hroby. Na jednom z návrší, které leží asi půl kilometru západně od obce, jsou dva pomníky - jeden je věnovaný důstojníkům a mužstvu královského a pruského 1. braniborského pluku granátníků, druhý braniborskému pěšímu pluku. Z tohoto místa se nám naskytne pěkný výhled do širokého okolí. Dále na okraji obce vlevo od cesty připomíná jeden z četných pomníčků, že na tomto místě položil život královský saský setník Sube a řada jeho krajanů. V obci se také dochovala socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1773.

Kalendář akcí

1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 1,89 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 1,89 km
Výstava obrazů.
28.8.2022 14:00 - 22:00

Triangl festival v Železnici

Vzdálenost: 1,89 km
Festival hudby, pohody a třech krásných míst v Železnici u Jičína – letní scéna Vinice nad kavárnou, dvůr Vlastivědného muzea, kostel sv. Jiljí.