Turistický portál Královéhradeckého kraje

Vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky

Český ráj

Vesnická památková rezervace lidové architektury vyhlášená r. 1995. Ojediněle zachovaná česká okrouhlice - soubor 18 většinou roubených staveb, které představují různé typy usedlostí.

Povšechně tvoří sobotecký typ pojizerského roubeného domu. Vyznačují se dokonalou tesařskou prací. Jeho hlavním znakem jsou sdružená okna, ve většině průčelí jsou v původním stavu. Ozdobou návsi je nádherné dílo lidového umělce Josefa Zeman ze Žernova. Ve Vesci je od něho socha Nejsvětšjší trojice, kde Bůh otec klečí na zeměkouli, na dříku je relief sv. Starosty, dcery krále portugalského, kterou dal krutý otec ukřižovat, když se ráno probudila ozdobena plnovousem. Relief na soklu představuje další legendu, spojenou s osobou sv. Starosty.

Kalendář akcí

1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 16,07 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 16,07 km
Výstava obrazů.
5.10.2022 - 18.11.2022

Výstava prací žáků ze ZŠ Železnice

Vzdálenost: 16,07 km