Kovač

, autor: soutěž Vesnice roku KHK

Podkrkonoší

Kovač 21
Kovač, 506 01
GPS: 50°23'45.723''N, 15°28'15.488''E

GSM: +420 724 179 875E-mail: ou.kovac@seznam.czWeb: www.kovac-obec.cz

Obec Kovač obklopená lesy a rybníky leží v údolí potoka Lužanka 9 km jihovýchodně od Jičína. Obec je poprvé připomínána v roce 1318, kdy ji vlastnil Ota z Byšic. K 1. 1. 2014 měla obec 135 stálých obyvatel.

Jméno obce pochází od původního příjmení zdejšího usedlíka, které vzniklo ze staročeského kovače, tedy kováře.

Na území obce se nachází přírodní rezervace Kovačská bažantnice, jejíž podstatou je ochrana a zachování ekosystému starého lužního lesa s bohatou květenou a starými duby.

Zdejší lidová architektura náleží do typu lidové architektury severovýchodních Čech, jedná se o přízemní roubené stavby komorového typu. Na návsi se nachází zbytky tvrziště.

Kulturní památky:

Socha sv. Karla Boromejského
Socha sv. Isidora, která je zapsaná ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek
Kaplička Panny Marie
Kamenný kříž s korpusem Krista na podstavci
Zvonička

Fotogalerie

, autor: soutěž Vesnice roku KHK
 
, autor: soutěž Vesnice roku KHK
 
 
, autor: Soutěž Vesnice roku
 
, autor: Soutěž Vesnice roku
 
, autor: Soutěž Vesnice roku
 
, autor: Soutěž Vesnice roku
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2021

Kontakt

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální