Kruh

Kruh, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí

Krkonoše

Kruh 165, 514 01
GPS: 50°33'57.477''N, 15°28'44.413''E

Telefon: +420 481 587 591GSM: +420 606 280 856E-mail: obec@obeckruh.cz, ou.kruh@seznam.czWeb: www.obeckruh.cz

Obec Kruh se nachází v Podkrkonoší, asi 7 km jižně od města Jilemnice. Kruh je obcí podhorského charakteru s rozptýlenou zástavbou.

Větší část obce se rozprostírá v mělkém údolí podél potoka pramenícího v Panském lese. Okolí obce dominuje hřbet s vrchy Klimentův (512 m) a Kavkův (497 m). Tento hřeben tvoří přirozenou hranici mezi údolím s obcí Kruh a obcí Mříčnou.

První zmínka o obci Kruh pochází z roku 1386. Na počátku 15. století byla obec majetkem Jarka ze Mžan a Oldřicha z Kruhu, z nichž každý vlastnil část obce. V roce 1492 patřila ves ke Štěpanickému panství, které bylo toho roku rozděleno mezi Hynka z Valdštejna a z Jilemnice a Heníka z Valdštejna a ze Štěpanic. Tehdy připadla větší část obce Kruh k jilemnickému panství a několik usedlostí k panství kumburskému. V roce 1848 byla obě panství a tedy i Kruh spojena. V roce 1921 k obci patřily také osady Nouzov a Žebrna a několik samot.

Z historických památek se v obci dochovala zvonice u domu č.p.130 z roku 1920, socha sv. Jana Nepomuckého a kaplička. Z lidové architektury se zde nachází ojedinělá usedlost zvaná Tuláčkův statek. Tato bývalá hospodářská usedlost č. p. 1 je nazývána podle bývalého majitele. Je umístěna na malém návrší na východní straně obce při silnici do Roztok. Je ukázkou pozdně barokní lidové architektury. Jedná se o roubenou stavbu se zdobeným štítem. Údaje o době jejího vzniku se různí, ale pochází z období kolem roku 1760. Stavebníkem usedlosti byl Jan Horáček, obchodník s plátnem.

Kultura a sport: Kino, fotbalové hřiště, koupaliště.

V obci najdete vyhlášené Subtropické zahradnictví, které se zabývá pěstováním a množením subtropických a citrusových kultur. A další Krakonošovo zahradnictví.


Fotogalerie

Kruh, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Kruh
 
Kruh, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Kruh, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Kruh, autor: Krkonoše - svazek měst a obcí
 
Kruh
 
 
 
Královéhradecký kraj © 2021

Kontakt

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální