Turistický portál Královéhradeckého kraje

Lipová alej a park Libosad

Český ráj

Libosad je chráněný park s barokním letohrádkem.

Libosad leží na severovýchodním okraji Jičína. S městem je spojený 2 km dlouhou lipovou alejí. Letohrádek s lodžií byl postaven Albrechtem z Valdštejna, po vyhoření byl klasicistně opraven. V parku okolo letohrádku rostou vzácné dřeviny.

Libosad je park nedaleko města Jičín a to severovýchodním směrem. V první polovině 17. století byl nedaleko města Jičín v obci Valdice vystavěn kartuziánský klášter. Majitel jičínského panství Albrecht z Valdštejna nechal v místech mezi tímto klášterem v roce 1630 až 1634 a městem Jičín vybudovat barokní letohrádek s velkou zahradou a oborou. Z Jičína k letohrádku nechal vysázet čtyřřadou lipovou alej, jejíž délka dosahovala 1,7 kilometrů. V aleji rostlo kolem 1000 stromů. Před návštěvou rakouského císaře Františka I. byl letohrádek přestavěn v klasicistním slohu. V pozdějších letech nebyl letohrádek využíván a zcela zchátral. Park přiléhající k letohrádku nesoucí název Libosad je složený ze tří částí. Horní část parku hned za letohrádkem se pyšnila pěknou parkovou úpravou včetně několika altánků, vodotrysků a celou řadou květinových záhonů. Dolní část parku dále od letohrádku byla využívána užitkově a na tuto část navazovala obora. V parku rostou jak jehličnaté stromy a to modřín, smrk či borovice tak i listnaté stromy. Zajímavostí mezi listnatými stromy je dřezovec trojtrný, velký topol bílý, vzácný jasan zimnář a malebnost parku dokreslují červenolisté buky lesní. Park je chráněným územím a jeho rozloha je 2,016 hektarů.

K okrajové části parku Libosad vede z Jičína značená turistická trasa. Parkem můžeme procházet po lesních cestách. Budeme-li dále pokračovat po této turistické trase dojdeme do městečka Valdice, kde je z původního kartuziánského kláštera vybudovaná věznice. K Libosadu se můžeme vydat také vlakem nedaleko letohrádku je železniční stanice. U západního okraje parku je výchozí bod další turistické trasy směřující severozápadním směrem kolem restaurace zvané Rumcajs do lesa v oblasti Český ráj. Po této značené turistické trase se můžeme rovněž vydat na kole. Východní části Libosadu oborou protéká Vladický potok a na něm je ve středu obory vybudován rybník, ke kterému dojdeme po lesní cestě, která oborou prochází. Jižním směrem nedaleko obory a na pravém břehu rybníka je částečně zachovaný židovský hřbitov.

Lipová alej se stala sídlem velmi vzácného brouka Páchníka hnědého.

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)

Brouk obývá jižní a střed. Evropu, evropskou část Ruska, ale v současnosti je rozšířen ostrůvkovitě a z mnoha míst vymizel, v České republice je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy.

Vyskytuje se v parcích se soliterními relativně starými osluněnými listnatými stromy, obývá dutiny především dubů, lip a vrb.

Odborný posudek - vyhodnocení obnovy aleje zpracovaný Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity v Praze ze 26.6.2009 navrhuje takové řešení obnovy stromů navržených z různých důvodů k odstranění (tj. 279 ks z celkových 928 k výše uvedenému datu), aby byl kontinuální výskyt brouka zachován.


Kalendář akcí

1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 2,74 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 2,74 km
Výstava obrazů.
5.10.2022 - 18.11.2022

Výstava prací žáků ze ZŠ Železnice

Vzdálenost: 2,74 km
Valdštejnova alej, autor: David Paloch, CC BY-SA 3.0
 
 

Jičín
GPS: 50°26'51.68"N,15°22'28.54"E
Nadmořská výška: 300 m

 
Valdštejnova alej, autor: jan špelda
Valdštejnova alej, autor: jan špelda
Valdštejnova alej, autor: Filip Balogh
Valdštejnova alej, autor: jan špelda
Valdštejnská lodžie, autor: Filip Balogh
Valdštejnská lodžie, autor: Filip Balogh
Lipová alej a park Libosad, autor: archiv KHK
Valdštejnská lodžie, autor: Foto Jakub Podobský
Lipová alej, autor: Foto Jakub Podobský
 

Související články