Turistický portál Královéhradeckého kraje

Malý vycházkový okruh Jičínem

Český ráj

Pěší turistika: Jičín - Kbelnice - Jičín (7 - 9 km)

Začátek a konec trasy: Jičín, Valdštejnovo náměstí

Délka trasy: 7 - 9 km

Zajímavosti na trase: Jičín - Mariánský sloup z roku 1702, korunovační empírová kašna se sochou Amfitrité od sochaře Suchardy z roku 1837, Valdštejnský zámek, kostel sv. Jakuba Většího, Valdická brána, lipová alej a park Libosad, Valdštejnská lodžie, kartuziánský klášter Valdice - dnes věznice, vrch Zebín s barokní kaplí sv. Máří Magdalény, rozhledna Milohlídka na vrchu Čeřovka, hřbitov padlých vojáků - Ossarium v Kbelnici

Průběh trasy: Jičín - lipová alej a park Libosad - Valdice (vrch Zebín) - rozhledna Čeřovka na vrchu Milohlídka - Kbelnice - Jičín

Popis trasy:

Malý vycházkový okruh kolem Jičína začíná na Valdštejnově náměstí lemovaným nádhernými renesančními a barokními bývalými měšťanskými domy s podloubím.

Zde se nachází barokní Mariánský sloup z roku 1702, korunovační empírová kašna se sochou Amfitrité od sochaře Suchardy z roku 1837.

V jihovýchodním rohu náměstí se rozprostírá rozlehlý barokní Valdštejnský zámek, ve kterém je dnes umístěno muzeum, galerie a městské informační centrum. V zámku probíhala v červnu 1813 jednání mezi rakouským císařem Františkem I. a zástupci Pruska a Ruska, která vyústila v uzavření Svaté aliance namířené proti Napoleonovi před jeho drtivou porážkou u Lipska. Vedle zámku stojí kostel sv. Jakuba Většího, který je torzem zamýšlené biskupské katedrály budované Albechtem z Valdštejna v letech 1627 - 34. Náměstí střeží 52 m vysoká Valdická brána z let 1568 - 70, z jejíhož ochozu je jedinečný rozhled po okolí.

Z náměstí se vydejte Valdickou branou. Za ní je umístěn rozcestník značených cest a od něj pokračujte po červené značce kolem fontány, Havlíčkovou ulicí na kraj lipové aleje. ta představuje jeden z nejzachovalejších prvků Valdštejnovy raně barokní komponované krajiny. Dále trasa vede po červené 1,7 km dlouhou lipovou alejí lemovanou 960 lipami. Cestou vlevo minete bývalá kasárna a vpravo sportovní areál. Na konci aleje doporučujeme navštívit lesopark Libosad, jemuž vévodí Valdštejnská lodžie. Tu nechal Valdštejn vystavět jako lovecký letohrádek v letech 1632 - 34. V severním rohu parku naleznete romantickou poustevnu.

Na trase můžete pokračovat dále po červené až do Valdic, nebo si putování zkrátit po žluté spojce pod vrch Zebín.

ve Valdicích se blízko náměstí nachází objekt bývalého kartuziánského kláštera. Ten založil Albrecht z Valdštejna roku 1627 jako součást celého komplexu. hlavní budovou komplexu býval kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém byly uloženy před převozem do Mnichova Hradiště ostatky zakladatele. klášter byl zrušen císařem Josefem II. v roce 1782. V letech 1855 - 56 byl přestavěn na trestnici a tomuto účelu slouží dodnes.

Od věznice se musíte vrátit zpět na křižovatku s modrou značkou a po ní pokračujte úbočím vrchu Zebína ke komplexu hřbitova, kostela a dřevěné polygonální zvonice. Zde se trasa opět schází se žlutou spojkou, která vede přímo do Libosadu.

Milovníci rozhledů mohou podstoupit poměrně náročný výstup označeným modrým trojúhelníčkem jako odbočka k vrcholu na čedičový vrch Zebín s typicky kuželovitým tvarem. na vrcholu září bělostná barokní kaple sv. Máří Magdalény, odkud se otvírá nádherné panorama blízkého i širokého okolí Jičína. Na západní straně kopce je opuštěný lom. Po návratu ke kostelu pokračujte po modré značce kolem hospodářského dvora, dnes využitého k chovu koní. Dále půjdete kolem bývalého vojenského cvičiště až na křižovatku se žlutou.

Kdo se již chce vrátit do Jičína, pokračujte po modré značce, pod čedičovým vrchem Čeřovka, kde se uprostřed lesoparku ukrývá rozhledna Milohlídka. kdo si vycházku ještě prodlouží, překročí říčku Cidlinu, která pramení nedaleko pod vrchem Táborem, a půjde po žluté do Kbelnice. Milovníci válečné historie najdou v okolí Kbelnice mnoho památek na bitvu mezi rakouskýma pruským vojskem, kterýá se zde odehrála roku 1866. Bitvu připomíná nedaleké Ossarium. Ve Kbelnici dorazíte na křižovatku s modrou značkou a po ní se dáte vlevo podél Cidliny zpět do Jičína.

Kalendář akcí

2.9.2022 - 4.9.2022

Lodžie Worldfest 2022

Vzdálenost: 2,34 km
Pátý ročník festivalu world music, alternativní hudby a netradičního divadla v areálu barokního letohrádku Valdštejnské lodžie u Jičína.
1.5.2022 9:00 - 30.9.2022 16:30

Drahé kameny a fosílie

Vzdálenost: 4,41 km
30.7.2022 - 30.9.2022

Bohumír Bob Hochman – Ponorná řeka (pod)vědomí…

Vzdálenost: 4,41 km
Výstava obrazů.
Valdštejnská lodžie, autor: jan špelda
 
 

Valdštejnovo náměstí
Jičín, 506 01
GPS: 50°26'13.93"N,15°21'6.122"E
Nadmořská výška: 280 m

Telefon:+420 493 534 390
Fax:+420 493 534 390
E-mail:ic@jicin.orgic@jicin.org
mic@jicin.orgmic@jicin.org
Web:www.jicin.orghttp://www.jicin.org
Valdštejnská lodžie Jičín, autor: jan špelda
Jičín - mariánský sloup, autor: Jaroslav Kocourek
Kartuziánský klášter, Valdice, autor: Filip Balogh
Vrch Zebín, autor: Filip Balogh
Rozhledna Čeřovka na vrchu Milohlídka, autor: Filip Balogh
 

Související články