Turistický portál Královéhradeckého kraje

Burchtruïne Veliš

Boheemse Paradijs

Op de heuvel Velichův vrch werd rond 1300 de gotische burcht Veliš gesticht. Indertijd was dit de sterkste burcht van Bohemen. Tegenwoordig is er op de top van de heuvel nog slechts een ruïne over, die een prachtig uitzicht over het omringende landschap biedt.

Van de burcht zijn slechts kleine overblijfselen van de muren van de bastions, de toren en het westelijke paleis, die stevig verbonden zijn met de ondergrond van basalt, een onduidelijke omlijning van de toegangsweg en de terrassen op de zuidelijke top bewaard gebleven. Van het aanzien van de burcht Veliš kunt u zich een voorstelling maken aan de hand van de oudste afbeelding op een perkamenten plattegrond van het hof Vokšice, die in 1698 werd vervaardigd door landmeter Andreas Bernard Klauser.

Het belangrijkste gedeelte van de burcht was de grote toren met zadeldak en kantelen. Aan de toren grensden aan westelijke en oostelijke zijde twee woonpaleizen met aan het andere uiteinde twee kleinere torens, waar aan de oostelijke zijde een kapel op aansloot. Aan de noordzijde bevond zich een vooruitgeschoven fort met omloop en schietgaten. De toegangsweg naar de westelijke poort was beschermd door palissaden. 

Kaart

Zoom