Turistický portál Královéhradeckého kraje

Park pałacowy w Jičínie

Czeski Raj

Tereny parku pałacowego po niedawnym remoncie.

Park pałacowy w Jičínie położony jest na południe od samego pałacu. Pierwsze projekty parku opracowane zostały w 1937 roku przez architekta ogrodów B. Duchača-Vyskočila i inż. arch. Č. Musila. W 1940 roku projekty te zrealizowano. Obecny wygląd nadano parkowi w latach 2008-2010. W dolnej części parku znajduje się basen, a przyjemną atmosferę podkreślają łagodne dźwięki muzyki.