Turistický portál Královéhradeckého kraje

Paralely

Pořadatel: Městské muzeum a galerie Hořice
Místo konání:

Městské muzeum a galerie Hořice Hořice

Datum konání:
Charakter akce: Celostátní
Typ akce: Výstava
Tematická kategorie: Výtvarné umění - malířství, sochařství
Více informací na: https://muzeum.horice.org/
Anotace: Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zve na výstavu Paralely, která vybranými díly představí šestici současných výtvarných umělců: Moniku Immrovou, Jakuba Lipavského, Miloslava Mouchu, Zdeňka Trse, Vladimíra Vélu a Jindřicha Zeithammla.

Podrobný popis:

Jde o propojení, interakci i konfrontaci tvorby šesti autorů prostřednictvím různých forem osobitých výtvarných výpovědí. Jejich dílo se pohybuje na pomezí abstraktního a reálného sdělení. Najdeme zde společné duchovní průsečíky, jež se dotýkají obecné symboličnosti a hledání základních principů.
Společný projekt představí autory, kteří se v současné době velmi dobře prezentují na české i mezinárodní výtvarné scéně. Sochař Jindřich Zeithamml, profesor sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, je spjat s Hořicemi od studijních let, která prožil na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické. Jeho tvorba je charakteristická minimalistickými tvary, vycházejícími ze základních geometrických obrazců, kterým povrchová úprava dodává sugestivnost, směřující až ke spiritualitě a metafyzičnosti.
Monika Immrová a Jakub Lipavský prošli jako studenti jeho ateliérem na pražské akademii. Zřetelným tématem tvorby Moniky Immrové je nepochybně řešení vztahu mezi hmotou a prostorem. V Hořicích můžete vidět její sochy i soubor reliéfů. Jakub Lipavský se zde představí objekty z betonu a železa.
Miloslav Moucha je český malíř významný v evropském kontextu výtvarného umění. Část svého života prožil ve Francii, kde působil jako profesor na École des Beaux-Arts v Besançonu. Svými díly je zastoupen ve významných českých i zahraničních sbírkách, mimo jiné i v Musée National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou v Paříži.
Malíř Vladimír Véla vystudoval AVU v Praze. Jeho práce můžeme vidět ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Oblastní galerii v Liberci a v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí.
Zdeněk Trs, absolvent pražské AVU, zde představí své obrazy, typické nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Výstava Paralely potrvá od 14. 5. do 28. 8. 2022 paralelně v Městském muzeu i v Galerii plastik.

Vernisáž 13. 5. 2022
ve Štorchově síni Městského muzea v 17 hodin
v Galerii plastik, s koncertem Marie Ladrové, v 18:30 hodin

Kurátorka: Jarmila Gregorová
Realizace v Galerii plastik: Filip Jakš

Otvírací doba:
Městské muzeum: úterý-neděle 9-12, 13-17 hodin
Galerie plastik: 14. 5. – 31. 5. čtvrtek-neděle 10-17 hodin
1. 6. – 28. 8. úterý-neděle 10-17 hodin