Turistický portál Královéhradeckého kraje

Čaj a meloun: exotika ciziny a rutina domova

Čaj a meloun
Pořadatel: Galerie výtvarného umění v Náchodě
Místo konání:

Galerie výtvarného umění v Náchodě Smiřických 272, Náchod, 547 01, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Typ akce: Vzdělávací, poznávací
Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Kultura
Více informací na: http://www.gvun.cz
Anotace: Tvůrčí a zážitkový vzdělávací program k výstavě Sny Grigorije Musatova. Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny a zájmové kroužky Časová dotace: 60 – 90 minut Místo: Zámecká jízdárna Vstupné: žák/student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma Program nabízíme v českém i anglickém jazyce Konkrétní čas, případně jiný, individuální termín programu si prosím zarezervujte na adrese: hornackova@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 723 243 878.

Podrobný popis:Během zážitkového programu Čaj a meloun se necháme vtáhnout do příběhu výstavy Sny Grigorije Musatova, který je plný barev a tajemných symbolů. Společně prozkoumáme cosi divokého a zároveň magického. Napijeme se čaje, připraveného tradiční procedurou, a budeme si povídat o tématu domova a ciziny, o včelaření, strukturách společnosti či o maloměstě. Zaměříme se na různorodé tradice a zvyky a interaktivním způsobem se seznámíme s životem i dílem umělce, ruského emigranta, který dlouhodobě působil v české výtvarné komunitě. Díky jeho obrazům se přeneseme do doby, kdy započala elektrifikace. Během programu poodhalíme některé záhady umělcova symbolického vyjadřování a zkusíme nalézat odpovědi, ve kterých se spojují fakta s legendami. Ve výtvarné dílně si na závěr vytvoříme vlastní dílo inspirované domovem i exotikou ciziny. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku, navazují na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a přesahují do průřezových témat Multikulturní výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.